Η Χ. Θεοδόσης ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει προϊόντα των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού στους τομείς:

1. Ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας τραπεζών και επιχειρήσεων.

Συστήματα συναγερμού πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, access control, χρηματοκιβώτια, θησαυροφυλάκια, θύρες αποτροπής ληστειών, αντιβανδαλιστικές όψεις καταστημάτων, συστήματα ‘ακύρωσης’ χαρτονομισμάτων μετά από ληστεία, αλεξίσφαιρες θυρίδες συναλλαγών, ανιχνευτές μετάλλου – χημικών, κάδοι απόρριψης εκρηκτικών.

2. Αυτοματισμών χρηματικών συναλλαγών για τράπεζες και επιχειρήσεις.

Μηχανές επεξεργασίας, ελέγχου, πλαστότητας, ακύρωσης, συσκευασίας χαρτονομισμάτων και κερμάτων, ανιχνευτών πλαστότητας ευρώ και ξένων τραπεζογραμματίων, συστήματα προστασίας συναλλαγών μέσω ΑΤΜ, μηχανών ελέγχου ράβδου χρυσού & χρυσών λιρών.

3. Κατασκευών και εγκαταστάσεων για περιμετρική προστασία χώρου.

Περιφράξεις χώρων ασφαλείας με γαλβανισμένα μεταλλικά πανέλα περίφραξης υψηλής ποιότητας και αντοχής, συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας και ηλεκτρουδραυλικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης και παρεμπόδισης διέλευσης οχημάτων.