Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

QMATIC Συστήματα προτεραιότητας
Συστήματα προτεραιότητας

Περιμετρική προστασία χώρου

ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GUNNEBO.

Το σύστημα αποτελείται από συστοιχία αιχμηρών μεταλλικών καρφιών. Τα συμπαγή και αιχμηρά καρφιά έρχονται στην όρθια θέση τους, σε χρόνο 2-3sec από την αντίστοιχη εντολή και σε γωνία 60 μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο του εδάφους. Τα καρφιά είναι εύκολα διακριτά προκειμένου τα οχήματα να σταματούν εγκαίρως.

Ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης και παρεμπόδισης διέλευσης εισόδου οχημάτων του οίκου Gunnebo Γερμανίας

Συστήματα περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo, διατίθενται σε διάφορα επίπεδα αντοχής σε πρόσκρουση οχημάτων. Η μονάδα ελέγχου της θύρας έχει την δυνατότητα παροχής αυτοματισμού κατά την λειτουργία της όπως:

  • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρόνος ανοίγματος της θύρας
  • Λειτουργία της θύρας με τηλεχειριστήριο
  • Λειτουργία με κωδικούς κάρτας
  • Λειτουργία με αναγνώριση Υπηρεσιακών οχημάτων
  • Ενδοεπικοινωνία
  • Αυτόματο άνοιγμα της θύρας σε ηλεκτρονική προειδοποίηση πυρκαγιάς
  • Καταγραφή κινήσεων λειτουργιών μέχρι και 2000 γεγονότα κατά χρονολογική σειρά

 

Συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Gunnebo Γερμανίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γαλβανισμένα μεταλλικά πανέλα περίφραξης υψηλής ποιότητας και αντοχής του οίκου Gunnebo Γερμανίας

Κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανισμένων μεταλλικών πανέλων περίφραξης υψηλής ποιότητας και αντοχής του οίκου Gunnebo Γερμανίας

Κολωνάκια ρύθμισης της κυκλοφορίας σταθερά ή υδραυλικά - High Security Traffic regulating bollards

High Security Traffic regulating bollards - Κολωνάκια ρύθμισης της κυκλοφορίας σταθερά ή υδραυλικά.

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης - Boom Barrier

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Boom Barrier

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης με αναδιπλούμενες θύρες ασφαλείας - Quick Folding Gates

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης με αναδιπλούμενες θύρες ασφαλείας

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης με αναδιπλούμενες θύρες ασφαλείας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Gunnebo Γερμανίας

Πιστοποιημένα κολωνάκια ασφαλείας παρεμπόδισης οχημάτων σε στάδια.

Πιστοποιημένα κολωνάκια ασφαλείας παρεμπόδισης οχημάτων σε στάδια

Θύρες Ελεγχόμενης πρόσβασης εισόδου επισκεπτών και σωφρονιστικών υπαλλήλων με ή χωρίς έλεγχο μεταλλικών αντικειμένων, Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας (Access, CCTV, Alarm), Συστήματα Περίφραξης, Θύρες Κελιών, Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κλειδαριών για θύρες κελιών, Ηλεκτρουδραυλικό Σύστημα Παρεμπόδισης Διέλευσης Οχημάτων με ταυτόχρονη καταστροφή των ελαστικών τους (Tire Killer), Κάδος Προστασίας Εκρηκτικών.

 

detention security