Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

MHXANH ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

SYSTEMFORM SI 3300 του οίκου HEFTER Γερμανίας

Όλες οι εταιρίες προσπαθούν απεγνωσμένα να καλύψουν το πρόβλημα της διακίνησης της αλληλογραφίας. Χιλιάδες εργατοώρες σπαταλούνται ετησίως για να μπορέσει μια εταιρία έστω και μικρού μεγέθους να αποστείλει το ενημερωτικό της υλικό. Η HEFTER SYSTEMFORM, με μια σειρά μικρών επιτραπέζιων μηχανών, μπορεί να ξεχωρίσει, να διπλώσει και να εμφακελώσει διάφορα έντυπα, από επιστολές μέχρι έντυπο διαφημιστικό υλικό. Διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες ασφαλειών, ΑΧΕ, ακόμα και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων έχουν χώρο για τις συσκευές εμφακέλωσης HEFTER SYSTEMFORM. Η μηχανή SI 3300 έχει ταχύτητα εμφακέλωσης 3000 φάκελα την ώρα.

Hefter SI 3300 - Μηχανή εμφακέλωσης εντύπων