Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GUNNEBO.

Το σύστημα αποτελείται από συστοιχία αιχμηρών μεταλλικών καρφιών. Τα συμπαγή και αιχμηρά καρφιά έρχονται στην όρθια θέση τους, σε χρόνο 2-3sec από την αντίστοιχη εντολή και σε γωνία 60 μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο του εδάφους. Τα καρφιά είναι εύκολα διακριτά προκειμένου τα οχήματα να σταματούν εγκαίρως.

Ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης και παρεμπόδισης διέλευσης εισόδου οχημάτων του οίκου Gunnebo Γερμανίας