Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Είναι το μοναδικό σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης που λειτουργεί απολύτως μηχανικά, χωρίς καμία πιθανότητα σφάλματος.

Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) και επίσης για κατάσβεση πυρκαγιών ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 60000 Volt (δηλαδή μέχρι και μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης) χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα.

BONPET - Συστήματα πυρόσβεσης (κατάσβεσης)