Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

ICP ACTIVE-9 SCAN COIN

Όσο μεγαλώνει η αξία του κέρματος τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη της πιστοποίησής του. Η ICP ACTIVE -9, με ταχύτητα 4000 το λεπτό, ελέγχει, πέραν των κλασσικών ελέγχων της διαμέτρου ή της σύστασης των μετάλλων, και την εικόνα των κερμάτων.

Η μοναδική αυτή μέθοδος, επιτρέπει με αξεπέραστη αξιοπιστία τον εντοπισμό και την απόσυρση των κερμάτων που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής της Τράπεζας.

SCAN COIN ICP ACTIVE-9