Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

Θύρες Ελεγχόμενης πρόσβασης εισόδου επισκεπτών και σωφρονιστικών υπαλλήλων με ή χωρίς έλεγχο μεταλλικών αντικειμένων, Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας (Access, CCTV, Alarm), Συστήματα Περίφραξης, Θύρες Κελιών, Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κλειδαριών για θύρες κελιών, Ηλεκτρουδραυλικό Σύστημα Παρεμπόδισης Διέλευσης Οχημάτων με ταυτόχρονη καταστροφή των ελαστικών τους (Tire Killer), Κάδος Προστασίας Εκρηκτικών.

 

detention security