Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

ΘΥΡΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο κατασκευαστικός οίκος Gunnebo που αντιπροσωπεύουμε από το 2004, είναι ένας παγκοσμίου φήμης κατασκευαστής πρόσβασης ασφαλείας. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, τα συστήματα θυρών με κεντρικό κλείδωμα της Gunnebo, με την ονομασία “SAS” τυγχάνουν ιδιαίτερης εκτίμησης για την ευκολία χρήσης τους και τα “ορατά” χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Το σύστημα SAS του κατασκευαστικού οίκου GUNNEBO Γαλλίας, αποτελείται από θωρακισμένο περιμετρικά θάλαμο (καμπίνα) αλουμινίου πάχους 2,5 χιλ. αντιβανδαλιστικής κατηγορίας (επισυνάπτεται πιστοποιητικό), σφηνοειδούς τύπου, δύο θύρες, που η λειτουργία τους ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή interlocking και συνοδεύεται από κονσόλα τηλεχειρισμού και τον απαιτούμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό hardware και software.

 

GUNNEBO - Θύρες αποτροπής για τράπεζες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, καταστήματα