Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ

GUNNEBO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

Η λύση για το πρόβλημα των θυρίδων. Όπως είναι γνωστό, μια εγκατάσταση θυρίδων απαιτεί προσωπικό, θησαυροφυλάκιο και ειδικό χώρο. Η πρόταση της GUNNEBO συνιστά μια μονάδα μικρού μεγέθους που προσφέρει από 150 μέχρι 350 θυρίδες με απολύτως αυτόματη εικοσιτετράωρη λειτουργία.

Ο έλεγχος πρόσβασης, η αναγνώριση της ταυτοπροσωπίας και η αυτόματη καταγραφή των συναλλαγών, καθιστούν το σύστημα αυτό ασυγκρίτως αποδοτικότερο και οικονομικότερο από οιοδήποτε άλλο σύστημα. Ακόμα και ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάστασή του δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.

GUNNEBO - Θυρίδες ηλεκτρονικές ρομποτικές