Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

SC 350 SCAN COIN

Οι μεσαίου μεγέθους καταμετρητικές μηχανές κερμάτων από τον Σουηδικό οίκο SCAN COIN. Με πραγματική ταχύτητα 3000 κερμάτων το λεπτό, και ολομεταλλική κατασκευή, οι συσκευές αυτές είναι πλέον αξιόπιστες της παγκόσμιας αγοράς. Μετρούν οποιοδήποτε κέρμα, συμπεριλαμβανομένου και του EURO, και διαθέτουν προεπιλεγμένα μεγέθη καταμέτρησης. Η ειδική κατασκευή τους εξασφαλίζει την ολοκληρωτική απουσία εμπλοκών.

SCAN COIN SC 350 - Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων μιας αξίας

SC 3003 SCAN COIN

Οι heavy duty καταμετρητικές μηχανές κερμάτων από τον Σουηδικό οίκο SCAN COIN. Με πραγματική ταχύτητα 3500 κερμάτων το λεπτό, και ολομεταλλική κατασκευή, οι συσκευές αυτές είναι πλέον αξιόπιστες της παγκόσμιας αγοράς. Μετρούν οποιοδήποτε κέρμα, συμπεριλαμβανομένου και του EURO, και διαθέτουν προεπιλεγμένα μεγέθη καταμέτρησης. Η ειδική κατασκευή τους εξασφαλίζει την ολοκληρωτική απουσία εμπλοκών.

SCAN COIN SC 3003 - Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων μιας αξίας