Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα προφίλ αλουμινίου για προσόψεις καταστημάτων του οίκου GUNNEBO είναι κατασκευασμένα ώστε να προσφέρουν απόλυτη στεγανότητα στο νερό και στον αέρα, καθώς και επίτευξη υψηλής ηχομόνωσης. Επίσης πληρούν τις απαιτήσεις σε δοκιμές παραβίασης κατηγορίας WK3, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN V ENV 1627, για το σύστημα ολοκληρωμένου τοποθετημένου κουφώματος (αλουμίνια-κρύσταλλα).

GUNNEBO - Αντιβανδαλιστικές προσόψεις για τράπεζες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, καταστήματα