Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

QMATIC Συστήματα προτεραιότητας
Συστήματα προτεραιότητας

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ΕΥΡΩ σε κυκλοφορία από τις 25 Νοεμβρίου 2015

euro_20_1euro_20_2

Μηχανές καταμέτρησης και ελέγχου πλαστότητας χαρτονομισμάτων ευρώ.
dolphin570ev8660sc8100

 

Μηχανές καταμέτρησης ελέγχου πλαστότητας χαρτονομισμάτων 2 εξόδων

ntegrantegra_compactntegra_tsfitness

 

Μηχανές καταμέτρησης και διαλογής κερμάτων με έλεγχο πλαστότητας.

ctcoin_mustang_650scan_coin_icp_active9