Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Η Χ. Θεοδόσης ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει προϊόντα των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού στους τομείς:

Περιφράξεις χώρων ασφαλείας με γαλβανισμένα μεταλλικά πανέλα περίφραξης υψηλής ποιότητας και αντοχής, συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας και ηλεκτρουδραυλικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης και παρεμπόδισης διέλευσης οχημάτων.

bollard_hydraulicgunnebo_perimeter4gunnebo_perimeter5gunnebo_perimeter6gunnebo_protection1gunnebo_protection2gunnebo_protection3gunnebo_security_bollard

burglar_proofburglary_trialkralleoscar_slatshutter_viewslats

detention_security